qravf4ifoei4yx72b6iqe2lowgfgnjnrmupoxouqravf4ifoei4yx72b6iqe2lowgfgnjnrmupoxourfeliut75tsgq.mx-verification.google.com.rfeliut75tsgq.mx-verification.google.com.
ฟรี
  • ครูธนะภนท์ แจ่มเพลง
    162 ม.10 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

  • ครูธนะภนท์ แจ่มเพลง
    162 ม.10 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

  • ครูธนะภนท์ แจ่มเพลง
    162 ม.10 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 0 0
ข้าราชการครู 0 0 0
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 1 0 1
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 1 0 1
รวมทั้งหมด 1 0 1