qravf4ifoei4yx72b6iqe2lowgfgnjnrmupoxouqravf4ifoei4yx72b6iqe2lowgfgnjnrmupoxourfeliut75tsgq.mx-verification.google.com.rfeliut75tsgq.mx-verification.google.com.
ฟรี
  • ครูธนะภนท์ แจ่มเพลง
    162 ม.10 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

  • ครูธนะภนท์ แจ่มเพลง
    162 ม.10 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

  • ครูธนะภนท์ แจ่มเพลง
    162 ม.10 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

ดาวน์โหลด

แผนการจัดการเรียนรู้ - โครงการสอน     ครั้ง วันที่
แผนการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา ดาวน์โหลด 1.47 MB 19 30 ก.ค. 63
แผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะการขาย ดาวน์โหลด 9.65 MB 22 30 ก.ค. 63
แผนการขายเบื้องต้น ดาวน์โหลด 28.60 MB 26 28 ก.ค. 63
ใบงาน - ใบความรู้ - สื่อนำเสนอ     ครั้ง วันที่
สื่อการสอน การค้าปลีกและการค้าส่ง ดาวน์โหลด 31.89 MB 17 30 ก.ค. 63
PPT-การจัดแสดงสินค้า ดาวน์โหลด 35.62 MB 24 30 ก.ค. 63
สื่อการสอน การขายเบื้องต้น ดาวน์โหลด 7.60 MB 23 28 ก.ค. 63
คู่มือ - เอกสาร     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์ม     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 0.49 MB 54 30 ก.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานการประชุม ดาวน์โหลด 0.07 MB 17 30 ก.ค. 63
แนวข้อสอบ     ครั้ง วันที่
การขายเบื้องต้น ชุดที่ 1 ดาวน์โหลด 0.18 MB 24 1 ส.ค. 63
เอกสารภายในคอมฯ     ครั้ง วันที่
เอกสารภายใน ดาวน์โหลด 15.02 MB 27 2 ต.ค. 63
เอกสารภายในคอมฯ ดาวน์โหลด 10.61 MB 23 2 ต.ค. 63